Obalový klub tentokrát ve vinařství Salabka

Hlavní stránka » Akce » Obalový klub tentokrát ve vinařství Salabka

Think-tank on Packaging je klub top manažerů postavený na pravidelných setkáních nad aktuálními a ožehavými tématy, které hýbou obalovým světem.

Projekt Think-tank je organizován obalovou asociací SYBA, která tak reagovala na potřebu tohoto konceptu, který vyvstal z požadavků jejich členů, a témata dalších setkání často navrhnou i samotní jeho členové.. Zatím poslední setkání se konalo koncem března ve známém pražském vinařství Salabka.

Cílem projektu je výměna informací, zkušeností a invencí zaměřených na obalovou techniku v rámci osobního setkávání. Členy jsou TOP manažeři výrobců, dovozců, distributorů i obchodu. Tato iniciativa mimo jiné umožňuje osobní profesní růst a získávaní kontaktů. Členové Think-tanku se scházejí zpravidla jednou za dva měsíce. Pro udržení tvůrčího ovzduší je počet členů účastnících se setkání omezen na 10 a každé setkání tvoří příhlášení členové, pro které je zajímavá či inspirativní projednávaná problematika. Organizaci projektu včetně správy financí zajišťuje OBALOVÝ INSTITUT SYBA s.r.o.

V loňském roce patřilo k nejúspěšnějším aktivitám Think – tanku setkání u našeho největšího automobilového výrobce, společnosti ŠKODA AUTO, a. s., v Mladé Boleslavi. Setkání se zúčastnili prakticky všichni přední výrobci přepravního balení. Zatím poslední setkání proběhlo naopak v Praze v inspirativním prostředí vinařství Salabka nedaleko od botanické a zoologické zahrady.

Kvalitní víno patří do kvalitního obalu s kvalitní etiketou

Vinice Salabka se rozkládá na ploše přibližně 4,5 ha na pravém břehu řeky Vltavy. První zmínku o trojské vinici najdeme v archivech Jiřského kláštera na Pražském hradě. Víno pro naše krále se zde tehdy pěstovalo po generace. Od 18. století nese malý pozemek, na kterém se nyní rozléhá naše vinice, jméno po svém majiteli, Janu Kašparu Salabovi.

Procházka na vinice, odhalení části technologie výroby skvělého vína a nezbytná ochutnávka skvělých zdejších odrůd (Ryzlink rýnský, Rulandské modré, Müller Thurgau,Scheurebe, Pinot Blanc, Hibernal, Neronet a Tintet) – to byl příjemný začátek před vlastní diskuzí.

Vinařství Salabka nebylo zvoleno k setkání nad problematikou (nejenom) nápojových obalů náhodou. Kromě výborného vína v kombinaci s exklusivní kuchyní, zde rozhodně nepodceňují ani obaly. V posledním ročníku soutěže Obalu roku vinařství získalo hned dvě ceny v této naší prestižní národní soutěži. Láhev Vinum Caroli v symbolickém počtu 700 kusů byla vytvořena k uctění památky a výročí 700 let od narození Karla IV. Lahve z ručně foukaného černého skla (design navrhla PixelPromo s. r. o.) jsou dekorovány sklářskými obtisky vypálenými do glazury a ručně číslovány reliéfním zlacením. I druhá vítězná láhev byla v černém provedení. Zde asi vedle čistoty tvaru nejvíce zaujala etiketa, která vychází ze silného loga Salabka a v něm obsaženém symbolu. „A“ není jen první abecedně, ale v názvu Salabka je obsaženo hned 3 krát, navíc prostřední je symetrické. Na láhvi dominuje symbol „A“, který přechází v půdorys vinice, ve kterém je vyznačeno kde se daná odrůda pěstuje. Na vinici se pěstuje celkem 15 odrůd. Na láhvi je umístěno 14 diamantů, patnáctým diamantem je samotné víno.
Oba oceněné exponáty nezapomněli připomenout zástupci a zároveň organizátoři setkání, Vlado Volek a Kateřina Kolářová, obalová asociace SYBA. Na setkání vedle organizátorů a výrobců obalů, však nechyběl ani zástupce ze segmentu etiket. Jaroslav Vendl z Colognia press, a.s. Tato společnost patřík nejznámějším na našem trhu. Vedle konvenčního tisku ve výrobě hojně využívá i tisk digitální a mezi plejádou všech různých typů konvenčních i samolepících etiket, firma vyrábí i skutečné specialitky jako jsou např. bezpečnostní etikety, DPG, peel-off, wash-off a mnohé další.

Sklárna Ajeto aneb jak balit sklo

Jak se již u podobných setkání stalo také dobrým zvykem, po společenském úvodu následovala přednáška, nikoli od výrobce obalů, ale spíše od jejich klienta, aby byl patrný pohled na tuto problematiku z „druhé strany“.
Čestný hostem akce byl Jaroslav Turnhöfer ze sklárny AJETO spol. s r.o. Czech Glass Craft. (se sklárnou spolupracovalo a spolupracuje i řada známých jmen, včetně designéra Bořka Šípka). Jeho prezentace odkryla problém z druhé strany, neboť odhalil na možnosti reálného balení, které ve sklárně prodělalo velký vývoj a zřejmě ještě i prodělávat bude.

Přátelský souboj PET vs sklo

Vzhledem k tomu, že mezi přítomnými nechyběl Jiří Bidšovský, Plastipak Czech Republic s.r.o., nemohlo nedojít k porovnání dvou hlavních materiálových rivalů na poli primárního balení nápojů, skla a PET. Jak Jaroslav Turnhöfer, tak i Jiří Bidšovský určitě ostatním zúčastněným rozšířili obzory nejenom z oblasti „své“ výroby a doprovodných technologií, ale i s trendy i možnými budoucími vizemi ve vývoji materiálů i možnostmi jeho zpracování. v současnosti se PET vydává především dvěma směry – monomateriálovým zpracováním a bariérovými variantami. Současní designéři se přestávají bát experimentovat s tvary a stále častěji se u PET láhví setkáváme i s méně tradičními designovými kreacemi. Výhodou PET je i různá možnost jeho recyklace, ať již v podobě regranulátu, který lze opětně zpracovávat na vstřikolisech ( preformy) a následně vyfukovat na lahve, dózy i barely, tak v podobě vlákna, které se hojně uplatňuje v oděvnictví či textilu.
Sklo je vyráběno z přírodních surovin a spotřebiteli je vnímáno nejenom jako ekologický materiál (i přes energetickou náročnost výroby je i dobře recyklovatelné), ale navíc i jako určitou formu vyšší úrovně balení. Prémiové vnímání skla se pochopitelně netýká jenom obalů, naopak, v současnosti je velký zájem o české umělecké sklo a užitý design především v oblasti Blízkého a Dálného Východu. Sklo se uplatňuje hojně i ve světě cen a trofejí (koneckonců i ceny Obalu roku jsou skleněné). V souvislosti se skleněnými cenami, J. Turnhöfer zmínil i určité zajímavé nuance, které jsou potřeba brát na zřetel při návrhu a výrobě. Sklo oproti plastu má mnohem vyšší hmotnost a v případě nevylehčeného skla, by se vítězi převoz trofeje do zahraničí letadlem, mohl i pořádně prodražit, proto i v tomto segmentu je podobnost s obaly, prostě je potřeba vědět celou životní cestu putování již při návrhu a vývoji.

Vzhledem k tomu, že diskuze trvala do pozdních večerních hodin, určitě Think-tank ve spojení s nápoji, nebyl poslední a k tomuto širokému sortimentu se brzy znovu vrátí.

Další setkání tohoto užitečného projektu, o kterém se lze více dozvědět (včetně možnosti členství v klubu) na stránkách obalové asociace SYBA, bude pravděpodobně konat ještě před začátkem léta u některého z hostitelů, tentokrát z potravinářského segmentu.

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.