Rendezvous In July / Letní slavnost autentických vín

Hlavní stránka » Akce » Rendezvous In July / Letní slavnost autentických vín

Chcete - li objevit další rozměry vína a poznat celý jeho příběh ukrytý v každém doušku, pojďte s námi na rande.

Oficiální text pořadatelů:

Měníme způsob, jakým svět nahlíží na víno a na práci vinaře.
Hledáme krásu ve víně takovou, jaká je, bez přetvářky.
Věříme, že víno není jenom pouhý produkt našich rukou a cíl naší práce. Za vínem je vždy něco navíc: příběhy lidí, krajiny, i každého jednotlivého roku. Celý rok ukrytý v jednom doušku vína
Jsme přesvědčeni, že víno je prostředek, který spojuje a inspiruje.
Výrobou vín s charakterem, otiskem vinice a vinaře zpochybňujeme zavedené pořádky a měníme pohled na tento svět.
Mimo jiné pořádáme letní slavnost autentických vín v kouzelné lokalitě sklepů ve Velkých Bílovicích.
Chcete – li objevit další rozměry vína a poznat celý jeho příběh ukrytý v každém doušku, pojďte s námi na rande.

We are changing the way the world sees the wine and the work of the grower.
We are looking for the beauty in the wine as it is, without any sham.
We believe that wine is not only the product of our hands and the goal of our work. There is always more hidden in wine: stories of people, landscapes, and every single year. All year hidden in one sip of wine.
We are convinced that wine is a means of inspiration and connection of people.
By producing wines with the character, with imprint of the vineyard and the grower, we challenge the established order and change the view of this world.
We organize a summer feast of authentic wines in the magical location of the wine cellars in Velké Bílovice.
If you want to discover next dimension of wine and whole story hidden inside every single sip, come and have a rendezvous with us.

Link na událost:https://www.facebook.com/…32175266028/?…

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.