Minipivovary dodávané jako stavebnice

Hlavní stránka » Aktuality » Minipivovary dodávané jako stavebnice

Minipivovary se v posledních letech stávají jedním z nejzajímavějších českých vývozních artiklů.

Zatímco v 90-letech se začaly první minipivovary objevovat na domácím trhu a prakticky veškeré realizace nových minipivovarů se uskutečňovaly v České republice, od začátku nového tisíciletí již většina produkce českých výrobců pivovarských technologií směřuje do zahraničí.

O minipivovary české výroby je stabilně velký zájem především v zemích bývalého Sovětského bloku, avšak v posledních letech se řadě českých výrobců minipivovarů daří pronikat také na náročné trhy zemí Západní Evropy. Oproti ruskojazyčným zemím se zde čeští výrobci musí vypořádat s podstatně odlišnou mentalitou zákazníků a obchodními zvyklostmi. Především je pro země Západní Evropy charakteristický značný tlak na ekonomičnost provozu, vysokou kvalitu a spolehlivost technologie, a také zajištění souladu s řadou náročných evropských a lokálních předpisů a legislativních nařízení. Dále se zde český výrobce setkává s vysoce konkurenčním prostředím, neboť musí soupeřit nejen s výrobci pivovarů z evropských zemí, ale také se znatelně levnějšími výrobci z Asie, kteří obvykle nemohou konkurovat kvalitou výrobků, zato často přicházejí s odlišnou koncepcí výrobků a mnohdy i zajímavými inovacemi v oboru.
Českým výrobcům dnes nestačí konkurovat tradiční vysokou kvalitou našich výrobků. Mají-li uspět v konkurenci, pak často jedinou cestou je nejen dodržet evropskou kvalitu výrobků, ale také nebát se inspirovat asijskými výrobci a naučit se aplikovat do výrobního a dodavatelského procesu nové prvky, které zvýší atraktivitu české produkce pro konečného zákazníka.

Mezi evropskými a asijskými obchodními praktikami existuje řada odlišností, přičemž ne vždy platí pravidlo, že tak jak to dělají Evropané, je to vždy pro zákazníka lepší. Například český výrobce minipivovarů firma České minipivovary sledováním konkurence odpozoroval, že výrobci minipivovarů z Asie málokdy dodávají minipivovar evropskému zákazníkovi tzv. na klíč, tedy včetně jeho montáže a uvedení do provozu pracovníky výrobce. Minipivovar vyrobí v Asii jako stavebnici, kterou pošlou společně s návodem na sestavení zákazníkovi do Evropy v několika kontejnerech. Zákazník si pak minipivovar sestaví sám podle návodu, s technickou podporou výrobce, poskytovanou telefonicky nebo e-mailem. Díky tomu zákazník uspoří až 20% nákladů na realizaci minipivovaru, což je velmi silným argumentem při rozhodování zákazníka o volbě dodavatele.

Naproti tomu pro české a řadu evropských výrobců je typické, že minipivovar z velké části vzniká až na místě samém. Na místo se dopraví jednotlivé komponenty, které pak tým montážních pracovníků sestavuje a propojuje mezi sebou systémem svařovaných potrubí a kabelových vedení po dobu až několika týdnů. Tento tradiční přístup vždy nutně vede ke značnému navýšení ceny dodaného zařízení. Sjednanou cenu se málokdy podaří dodržet, neboť na místě instalace musí dodavatel často řešit technické problémy nad rámec dojednaných podmínek, což opět vede k prodlužování dodacích lhůt a dalším jednáním v neprospěch dodavatele nebo výrobce. Shrnuto – trvání českého výrobce na tradičním řešení často vede k výhře asijského výrobce, kdy při srovnání všech výhod a nevýhod obou přístupů je pro zákazníka výsledná cena nejsilnějším argumentem.

Inspirován přístupem asijských výrobců se český výrobce rozhodl rozšířit portfolio nabízených řešení o řadu minipivovarů, které jsou konstruovány jako stavebnice. Minipivovary MODULO sestávají z jednotlivých nezávislých modulů, které jsou mezi sebou propojené buďto soustavou odmontovatelných nerezových trubek, anebo pružně pomocí speciálních sanitovatelných potravinářských hadic. Jednotlivé moduly jsou řešené jako kompaktní jednotky, které lze velmi snadno a rychle instalovat a zprovoznit bez jakýchkoli stavebních zásahů do budovy a bez nutné asistence odborných pracovníků, jako jsou například elektrikáři, svářeči nebo chladírenští specialisté. Celý minipivovar lze připravit k provozu během několika hodin s pomocí několika pracovníků a běžné manipulační techniky.

Toto řešení s sebou přináší řadu výhod ve srovnání s tradičním „instalatérským“ řešením dodávky minipivovaru. Kromě značné úspory pořizovacích nákladů (zákazník neplatí instalační práce) uspoří zákazník také na nákladech za projektovou dokumentaci, neboť minipivovar není pevným způsobem propojený s vlastní budovou, a tedy jeho instalace nevyžaduje aktualizaci stavebního projektu budovy. Kromě toho lze stavebnicový minipivovar velmi snadno a s minimálními náklady kdykoli překonfigurovat nebo i celkově přemístit, opět bez jakéhokoli zásahu do stavební konstrukce.

Mezi zajímavé vlastnosti minipivovaru MODULO bezesporu patří možnost jeho snadného rozšiřování. Zákazník jednoduše přikoupí další moduly (například kvasné jednotky, jednotku chlazení mladiny apod.) a tyto snadno propojí se stávajícími moduly, opět bez nutnosti stavebních úprav nebo navýšení kapacity chladicího systému. Pomocí speciálních modulů lze snadno rozšířit i kapacitu běžného nemodulárního minipivovaru – například lze během několika hodin bez stavebních úprav rozšířit běžný minipivovar o kompaktní jednotky pro kvašení a zrání piva.

O oblíbenosti modulárního řešení svědčí několik realizovaných dodávek modulárních systémů minipivovarů evropským zákazníkům. Mezi ně patří například čtyři minipivovary v Norsku a jeden ve Velké Británii. Modul kvasné a zrací jednotky využívá pro výrobu vzorků nových druhů piva i jeden nový zákazník v České republice.

Web výrobce : http://www.ceskeminipivovary.cz/
Producer presentation : http://www.czechminibreweries.com/
E-shop : http://eshop.czechminibreweries.com/

PR článek

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.