Probíhá marketingový i soutěžní ročník projektu EDEN

Hlavní stránka » Aktuality » Probíhá marketingový i soutěžní ročník projektu EDEN

Projekt EDEN (European Destinations of Excellence), jehož hlavním cílem je podpora udržitelného cestovního ruchu ve státech Evropské unie, se letos v českém prostředí věnuje dvěma důležitým aktivitám.

Marketingově se zaměřuje na minulé vítěze a pomáhá s jejich zviditelněním, zároveň projekt realizuje také soutěžní ročník. Tématem letošní soutěže je lázeňství a well-being turismus.
V České republice zajišťuje projekt European Destinations of Excellence (EDEN) agentura CzechTourism a to jak marketingový, tak soutěžní ročník. Letos se EDEN věnuje oběma aktivitám. Projekt přispívá k regionálnímu rozptylu turistů mimo běžná turistická centra a jeho hlavní myšlenkou je udržitelnost cestovního ruchu. Destinace, které se do projektu zapojují, musí vždy splňovat požadavky udržitelného cestovního ruchu, podmínkou účasti v soutěži je nastavení parametrů daného produktu, které umožňují regulaci negativních jevů a dopadů turismu. Zároveň je nezbytné, aby byla dodržena jedinečnost produktu a také, aby byl duch místa založený na přírodních, kulturních nebo spirituálních aspektech a jejich obnovitelném využívání.

Marketingový ročník projektu European Destinations of Excellence (EDEN) má za cíl zvyšovat povědomí o destinacích, které v minulých letech uspěly v soutěžních ročnících. Součástí projektu jsou marketingové aktivity, které CzechTourism za podpory Ministerstva pro místní rozvoj organizuje pro minulé vítěze. Soutěžní ročníky v České republice probíhají od roku 2008 a prestižní titul excelentní evropské destinace získalo prozatím celkem šest subjektů.
Posledním vítězem soutěže se stala destinační agentura Orlicko a Podorlicko, která do soutěže vstupovala s produktem „Zámky na Orlici“ v roce 2017. Tématem tohoto ročníku byl jedinečný kulturní produkt a jeho nabídka musela být řízena s ohledem na ochranu prostředí a na potřeby nejen návštěvníků, ale také místních obyvatel.

V roce 2015 bylo soutěžní téma spojené s cestovním ruchem a lokální gastronomií. Ta měla být založena na regionálních tradičních pokrmech, případně na pokrmech z místních surovin. Tyto podmínky splňovaly a titul excelentní evropské destinace získaly Jeseníky.

Ročník, který byl ukončen v roce 2013, se zabýval bezbariérovým cestováním a zapojily se do něj destinace, které dlouhodobě pracují na odstraňování bariér a zpřístupňují tak atraktivity lidem s handicapem, seniorům, rodinám s dětmi a dalším osobám se zvláštními potřebami. Vítězem tohoto ročníku se stalo Lipensko.

Rok 2011 přinesl dalšího vítěze, který se může pyšnit titulem excelentní evropské destinace a to v oblasti obnovy hmotného dědictví. Podmínkou účasti v tomto ročníku bylo přetvoření lokality či objektu, který patří k místnímu dědictví, na turistickou atraktivitu a titul získalo Slovácko.

Voda jako turistický cíl byla tématem ročníku, který probíhal v roce 2009, jehož vítězem se stalo Bystřicko. Destinace musely být založeny na přírodních vodních zdrojích a svou nabídkou vodní turistiky se musely snažit přispět k řešení problému sezonality, se kterou se vodní turistické cíle potýkají.

První vítěznou destinací se v roce 2008 stalo České Švýcarsko, které do soutěže vstupovalo se zaměřením na cestovní ruch a chráněná území. Podmínkou soutěže byla lokalita, produkt se musel nacházet na chráněném území nebo v jeho bezprostřední blízkosti, zároveň musel právě svou lokalitu využívat k vytvoření turistického cíle. To vše muselo být v souladu s myšlenkou udržitelnosti cestovního ruchu.

Právě podpora udržitelného cestovního ruchu je hlavní m tématem celého projektu a je akcentována v rámci všech aktivit, které se k projektu EDEN vztahují. Marketingově budou letos předešlí vítězové podporováni v oblasti PR, zvyšováno bude také povědomí o značce EDEN jako takové a to nejen na domácím trhu, ale také v příhraničí. Současně s marketingovým ročníkem, probíhá také další soutěžní ročník.

Letošní soutěžní ročník se zaměřuje na lázeňství a well-being turismus. Subjekty, které se do soutěže přihlásí, musí splňovat kritéria, která se k těmto konceptům vztahují. Léčebné lázeňství je vnímáno jako soubor léčebných služeb, které zajišťují léčbu a regeneraci, a to za využití léčivého zdroje nebo klimatických podmínek. Na regeneraci organismu se zaměřuje také well-being turismus, který své působení rozšiřuje také na prevenci zatížení organismu, mysli i duše.

Agentura CzechTourism vydává kritéria a parametry pro přihlášení do soutěže, podle kterých bude odborná hodnotící komise vybírat vítěznou destinaci v oblasti lázeňství a well-being turismu. Hodnotící komise vybere pět finalistů a absolutní vítěz bude následně vyhlášen v rámci Fóra cestovního ruchu, které se koná v listopadu.

Do soutěže se může přihlásit jakýkoliv destinační management (lokální a oblastní destinační agentury, města a obce nebo sdružení měst a obcí), který splňuje nejen požadavky letošního ročníku, ale také obecně stanovená pravidla soutěže, která souvisí s udržitelností cestovního ruchu.

Přihlášky je možné podávat do 24. 6. 2019.

Zdroj: TZ

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.