Tři důvody, proč jsou mléčné výrobky základní částí udržitelné stravy

Hlavní stránka » Aktuality » Tři důvody, proč jsou mléčné výrobky základní částí udržitelné stravy

Shromáždění OSN pro životní prostředí, které se brzy sejde v Nairobi, má na programu diskuzi o tématu „Inovativní řešení ekologických výzev a udržitelné spotřeby a výroby“. V centru těchto diskuzí tedy zejména budou otázky o tom, jak budeme moci v budoucnu budovat udržitelné potravinářské systémy.

Jako prezidentka Mezinárodní mlékárenské federace (IDF) si každý den uvědomuji důležitou roli, kterou sehrává mlékárenství při řešení těchto výzev. Nasycení světa zdravými a udržitelnými potravinami je cílem, který dozajisté všichni sdílíme, ale musíme se ujistit, že lidstvem spotřebované kalorie pocházejí ze zdrojů bohatých na živiny, pokud skutečně chceme, aby lidé byli zdraví. Právě v tomto případě poskytují mléčné výrobky jedinečné řešení.

Před tímto důležitým shromážděním OSN proto chce Mezinárodní mlékařská federace ozřejmit tři jednoduché důvody, proč tvrdíme, že jsou mléko a mléčné výrobky nezbytnou součástí udržitelné stravy.

1. Mléčné výrobky živí svět

Mléčné výrobky poskytují „balíček“ bohatý na živiny, obsahující zejména vysoce kvalitní bílkoviny a další významné esenciální nutrienty jako jsou vápník, fosfor, draslík, jód a vitamíny B2 a B12. Bílkoviny obsažené v mléčných výrobcích jsou v mnoha ohledech lepší než rostlinné bílkoviny, protože jsou komplexním zdrojem vysoce kvalitních proteinů a mají také lepší stravitelnost.

Navíc je potřeba poznamenat, že živiny obsažené v mléce a mléčných výrobcích se ve svých výživových a metabolických funkcích vzájemně doplňují jako součást tzv. mléčné matrice. Jednoduše řečeno, naše těla absorbují živiny z mléka lépe nežli přidané živiny z fortifikovaných výrobků a z výrobků na rostlinné bázi, protože tyto potraviny obsahují sloučeniny inhibující absorpci některých živin, jako je například vápník.

Mezi výzkumnými pracovníky dnes převládá jakýsi trend zaměřovat se spíše na kalorie, aniž by však byla vzata do úvahy kvalita těchto kalorií při dodávání životně důležitých živin, které potřebujeme v naší stravě. Uvědomme si ale, že každý desátý člověk na světě trpí hlady, a že tudíž podvýživa představuje závažný problém v oblasti veřejného zdraví. Proto bychom měli mít na paměti úlohu potravin bohatých na živiny, které mohou tuto situaci řešit. A takovýmito potravinami jsou jednoznačně mléčné výrobky.

Mléčné výrobky, jako mléko, sýry a jogurty, mohou mít prostřednictvím jedinečné kombinace obsažených interaktivních živin celkově pozitivní vliv na lidské zdraví. Systematické přehledy a metaanalýzy prokazují, že vysoká spotřeba mléka a mléčných výrobků nás může chránit před růstem hmotnosti a obezitou. Mléčné výrobky, jako například jogurty, mohou rovněž snižovat riziko diabetu 2. typu a související kardiovaskulární onemocnění.
Získání správných živin z potravin je zásadní, zejména pro vývoj, růst a kognitivní výkonnost dětí, a je zvláště důležité pro zranitelné skupiny obyvatelstva a starší dospělé.

2. Mlékárenství je hlavním přispěvatelem k cílům udržitelného rozvoje

(SDG = Sustainable Development Goals)

Jsem velmi hrdá na to, že náš mlékárenský sektor podepsal v roce 2016 společně s FAO (Organizace pro výživu a zemědělství) tzv. Rotterdamskou mlékařskou deklaraci (Dairy Declaration of Rotterdam), ve které uznal úlohu mléka při naplňování cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Při zajišťování celosvětové výživy je právě mlékárenský sektor hlavním přispěvatelem pro naplnění cílů SDG v boji proti hladu a zajištění dobré pohody. Dojnice přeměňují mnohdy i nejedlé nebo méně výživné potraviny na produkty, které poskytují lidem základní živiny, a tak jim pomáhají. Na nedávném Světovém mlékárenském summitu IDF v roce 2018 uvedl bývalý generální tajemník OSN Ban Ki Moon, že „mléko je dokonalost" a je „důležitým výživným jídlem", které může být „jedním z řešení, jak bojovat proti nedostatku potravin“.

Kromě výživy jako takové přispívá mlékárenství k naplnění cílů „SDG“ také tím, že poskytuje lidem živobytí, pomáhá jim zvedat se z chudoby, posiluje ženy, pečuje o půdu, a ještě mnohem více. Skutečnost je taková, že s mlékárenstvím je dnes z pohledu zajištění živobytí spojena více než jedna miliarda osob na planetě a celkem 133 miliónů mléčných farem (a ve 37 milionech z nich mají vedoucí postavení ženy). Mlékárenství vytváří celosvětově dále také 250 miliónů přímých a nepřímých pracovních míst.

3. Mléko pomáhá udržovat v rovnováze náš ekosystém

Mlékárenský průmysl upoutal postupně na celém světě zvýšenou pozornost, co se týče jeho vlivu na životní prostředí. S každým soustem jídla, které jíme, jsou spojené vlastní náklady na životní prostředí, ale to, co si mnozí lidé ani neuvědomují, je skutečnost, že mléčná zvířata přinášejí celému našemu ekosystému mnoho výhod. Jejich hnůj přispívá k úrodnosti půdy, přidává jí organickou hmotu a obohacuje o živiny. Toto přírodní hnojivo samozřejmě poskytuje kvalitnější půdu, která zemědělcům pomáhá produkovat vysoce kvalitní potraviny.

Chovaná mléčná zvířata v mnoha zemích obhospodařují často i takové pozemky, na kterých se nenechá nic pěstovat, a kde zvířata spásají porosty nevhodné jinak pro lidskou výživu, a které tak přeměňují na mléko vhodné pro výrobu chutných a zdravých potravin.

Samozřejmě, že jako průmysl, uznáváme náš dopad na životní prostředí a bereme vážně naši povinnost zlepšit naši výkonnost. Proto jsme se společně zavázali k tomu, že budeme nepřetržitě snižovat ekologickou stopu mlékárenství, a i v této oblasti jsme již významně pokročili. V poslední zprávě Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) se uvádí, že v letech 2005–2015 došlo ke snížení emisí skleníkových plynů z produkce mléka o téměř 11 %, zatímco se v tomto období produkce mléka naopak o 30 % navýšila. Za posledních 50 let také došlo v průmyslových zemích ke snížení objemu vznikajícího metanu souvisejícího s mléčnou produkcí, a to nejenom ve vyjádření jeho snížení na kg produkovaného mléka, ale i v jeho celkovém objemu.

V případě mléka je uhlíková stopa jednou z nejnižších ze všech potravin živočišného původu. Celkový příspěvek výroby a přepravy mléka představuje pouze 2,7 % celosvětových emisí skleníkových plynů. I nadále budeme pokračovat v úsilí o snižování dopadů mlékárenství na životní prostředí, ale přitom je důležité si uvědomit, jakou roli sehrává chov dobytka v globálním ekosystému.

Stručně řečeno, příběh o vytváření udržitelné stravy by nebyl kompletní bez zařazení mléčných výrobků. Jelikož pokračujeme v důležitých a nezbytných rozhovorech o udržitelných potravinářských systémech, je zásadní, aby bylo také mlékárenství plně uznáno za svou významnou roli, kterou sehrává při podpoře naplňování cílů udržitelného rozvoje, jež všichni sdílíme.

Autor: Dr. Judith Bryans
presidentka Mezinárodní mlékařské federace (IDF)
Překlad: J. Kopáček

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.